Misantroop: een stukje ikke

Volgens mij word ik later, als ik bejaard en hulpbehoevend ben, een vervelende ouwe vent. Een zeurkous. Een klager. Iemand die zich voortdurend ergert aan het gedrag van mensen in het algemeen en de buren in het bijzonder. Die zich niet interesseert voor maar zich wel ernstige zorgen maakt over de toestand in de wereld. Zoals Roberta het zo mooi zegt: een misantroop.

Ach, ik mopper graag. Met name op mensen, maar of ik een mensenhater ben, betwijfel ik. Ik heb geen 750 vrienden op Hyves, maar ik ga mensen niet uit de weg.
Het natuurlijke gedrag van mensen is veelal een automatische, maar komt voort uit ingesleten gewoontes. Als je al jaren iedere dag na het avondeten een boer laat, gebeurt dat op een gegeven moment niet meer bewust, maar automatisch. Dat dergelijk gedrag in sommige situaties niet gepast is, zal niet altijd de neiging tot boeren onderdrukken. Een welgemeend excuus is dan op z’n plaats. Vervloekt de mensen die zich niet bewust zijn van hun ongepaste (of asociale) gedrag!

Dat ik me dooderger aan de Ongepasten & Asocialen, komt niet voort uit mijn eigen perfectie. Ik weet heus wel dat ik geen rolmodel voor sociaal en correct gedrag ben. Menig fietser, voetganger en invalide heeft dat aan den lijve ondervonden, om over ex-vriendinnetjes maar te zwijgen (bij deze!).
Waar deze negatieve levenshouding dan vandaan komt, … geen idee. Ik ben niet altijd negatief, heus niet. Het zijn dagen. Of momenten. Een soort PMS. Iemand zei me eens dat het waarschijnlijk ligt aan het feit dat ik een pure waterman ben, maar ik geloof niet in astrologie dus dat kan het niet zijn. (Buiten dat zegt de astrologische methodiek het volgende: “Een typische Waterman zou […] een sociaal en humanitair wezen zijn met vastbeslotenheid en uithoudingsvermogen, gekoppeld aan de eigenzinnigheid en originaliteit van zijn heerser, Uranus.”… haha!)

Af en toe probeer ik redenen te bedenken voor dit “ziekelijk gevolg van een onbeheerste streving in de ziel” (ik citeer  Cicero om ‘belezen’ over te komen, terwijl ik zijn werk Tusculanae disputationes nog nooit in handen heb gehad, laat staan gelezen). Ik heb niet voor psycho- of socio- of antropoloog gestudeerd, dus alles wat ik hierover bedenk zijn maar wat hersenspinsels, zonder enig wetenschappelijk onderbouwde feiten; zomaar wat gedachtegangen.

Een van die gedachtegangen is deze: misschien is voor mij de meeste ideale omgeving een omgeving waarin ik dingen snap, waar de zaken gaan zoals ze zijn afgesproken; in wet, gedragsregels, conventies, normen, waarden, … Waarin de meeste zaken redelijk te voorspellen of te verwachten zijn. Als ik er voor kies om van ‘normaal’ af te wijken, dan heb ik daar grip op, omdat ik – naar mijn idee – te allen tijde terug kan keren naar ‘normaal’. Maar zodra iemand anders afwijkend gedrag vertoont, wordt bij mij een alarmknop ingedrukt. Soms een klein knopje, soms een grote knop. Mensen die in het verkeer geen richting aan geven bijvoorbeeld. Of mensen die wandelen/hardlopen op het fietspad. Wielrenners die denken dat het fietspad niet voor hun bestemd is. Mensen die daar roken waar het niet mag. Mensen die een niet-alledaags kapsel of kledingkeuze hebben. Die overdreven veel gebaren maken. Die afval op straat gooien. Of in de bosjes. Mensen die de tram instappen terwijl er nog mensen aan het uitstappen zijn. Etcetera. (Idee voor later: alle dingen opschrijven die me ergeren. Is daar een markt voor?)

Waarschijnlijk is het gewoon onzekerheid, zoals alles terug te leiden is naar ‘onzekerheid’, ‘angst’ en ‘onervarenheid’. Te onzeker over mijn eigen kunnen. Te angstig om uit de toon te vallen. Te onervaren met vallen en opstaan.

Klinkt aannemelijk, ware het niet dat ik – teruglezend – verre van overtuigd ben van mijn uitleg. Ik mag graag grip hebben op mijn omgeving, dat is waar, maar ik vind het heerlijk om te werken in een chaotische setting. Ik word humeurig op saaie (voorspelbare) werkdagen. Zonder ad hoc situaties zou mijn leven minder draaglijk zijn. Al moet ik me er toe zetten om me in grote mensenmassa’s te begeven, als ik er eenmaal tussen zit geniet ik volop.

Ben ik voorlopig weer terug bij af. Andere gedachtegang. Tot ik een betere uitleg heb gevonden, zit de vork als volgt in de steel: ik mag erg graag klagen. Ik krijg energie van mijn geklaag. Mijn levenselixer bestaat uit het becommentariëren van anderen, zonder oog te hebben voor mijn eigen tekortkomingen. Het gaat dan ook niet om WAAROVER ik kan klagen, maar DAT ik kan klagen. Daar word ik (op den duur) blijkbaar gelukkig van. Ik ben net als Statler of Waldorf die vanuit de loge van het Muppettheater – onder het mom van: “Nooit persoonlijk, wel gemeend” – destructieve kritiek hebben op alles en iedereen, maar die tegelijkertijd de avond van hun leven hebben.
Laat ik wat minder grappig zijn dan de beide heren, maar de tijd van mijn leven heb ik zeker! 😀

httpv://www.youtube.com/watch?v=14njUwJUg1I

One thought on “Misantroop: een stukje ikke”

Laat een reactie achter op Frank Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *